Facebook

Proračun

Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022

Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/2023 z dne 28. 4. 2023

 

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2023

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2023 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.28/2023 z dne 3. 3. 2023

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2023

 

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2022

Polletno poročilo 2022

 

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 96/2022 z dne 15.7.2022

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022

 

Dopolnitve letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2022, sprejete na 22. seji dne 31.3. 2022

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Ilirska Bistrica za leto 2022

 

Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2021

Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2021 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2022 z dne 15.4.2022

 

Sprememba proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022

Odlok o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 181/2021 z dne 19.11.2021

Sprememba proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022

 

Rebalans proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2021

Odlok o rebalansu proračuna Očbine Ilirska Bistrica za leto 2021 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 181/2021 z dne 19.11.2021

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2021

 

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2021

POLLETNO POROČILO 2021

 

Dopolnitve letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za 2021, sprejete na 17. seji dne 27. 5. 2021

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Ilirska Bistrica za leto 2021.pdf

 

Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020

Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 je bil obljavljen v Uradnem listu RS, št.88/2021 z dne 3.6.2021

 

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2022

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.3/2021 z dne 8.1.2021

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2022

 

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2021

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2021 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.184/2020 z dne 11.12.2020

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2021

 

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020

Odlok o rebalansu poračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.129/2020 z dne 25.9.2020

 

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2020

POLLETNO POROČILO 2020.pdf

 

Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019

Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 je bil obljavljen v Uradnem listu RS, št. 83/2020 z dne 7.6.2020

 

Dopolnitve letnega načrta za leto 2020

Dopolnitve letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.pdf

Dopolnitve plana pridobivanja 2020.pdf

Dopolnitve plana razpolaganja 2020.pdf

 

Sprememba proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020

Odlok o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.77/2019 z dne 20.12.2019

Sprememba proračuna Občine Ilriska Bistrica za leto 2020

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi proračuna za leto 2020 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.83/2020 z dne 7.6.2020

Spremembe in dopolnitve Odloka o spremembi proračuna za leto 2020

 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju 2019

POLLETNO POROČILO 2019.pdf

 

Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018

Odlok o zaključnem računu Občine Ilriska Bistrica je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 27/2019 z dne 30.4.2019

Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018

 

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2020

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.16/2019 z dne 15.3.2019

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2020

 

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2019

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.16/2019 z dne 15.3.2019

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019

 

Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017

Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/2018 z dne 29.6. 2018

Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017

 

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2018

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.10/2018 z dne 21.2.2018

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018

 

Odlok o rebalansu II proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017

Odlok o rebalansu II proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 67/2017 z dne 29.11.2017

Odlok o rebalansu II proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017

 

Dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2017, sprejete na 21. seji, dne 13.7.2017

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Ilirska Bistrica za leto 2017

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2017

 

Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016

Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017

Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016

 

Spremembe in dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2017, sprejete na 19. seji dne 6.4.2017

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Ilirska Bistrica za leto 2017

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2017

 

Odlok o rebalansu Proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017

Odlok o rebalansu Proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/2017 z dne 3.2.2017.   

Odlok o rebalansu Proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017.pdf

 

Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015

Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015

 

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2017

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017  je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.  8/2016 dne 5.2.2016

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017

 

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2016

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016  je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.  8/2016 dne 5.2.2016

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016

 

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2015

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju 2015

 

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2015

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/2015 z dne 20.3.2015

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015

 

Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014

Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/2015 z dne 19.6.2015

Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014

 

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2014

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.90/2014 z dne 15.12.2014

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014

 

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2013

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.64/2013 z dne 30.7.2013

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013

 

Zaključni račun Občine Ilriska Bistrica za leto 2012

Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2012 

 

Zaključni račun Občine Ilirska Bistrica za leto 2011

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2012 dne 18.5.2012

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011

 

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2012

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2012 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 108/2011 dne 29.12.2011

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2012

 

Rebalans proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.102/2011 dne 13.12.2011

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011

 

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju 2011

 

Zaključni račun Občine Ilirska Bistrica za leto 2010

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010

 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.36/11, dne 16.5.2011

 

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2011

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/11, dne 4.2.2011

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011

 

Rebalans proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010-II

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010-II je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.47/10, dne 11.6.2010

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010-II

 

Zaključni račun Občine Ilirska Bistrica za leto 2009

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/2010, dne 30.4.2010

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009

 

Rebalans proračuna Občine Ilirska Bbistrica za leto 2010

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/2010, dne 29.1.2010

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010

 

 Rebalans proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2009, dne 26.6.2009

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009

 

Zaključni račun Občine Ilirska Bistrica za leto 2008

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 je bil objavljen v v Uradnem listu RS, št. 34/2009, dne 4.5.2009

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008

 

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/2009, dne 9.1.2009

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010

 

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2009

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 124/2008, dne 30.12.2008

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2009


REBALANS PRORAČUNA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2008 - II


Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 - II

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ILIRSKA BISTRICA V PRVEM POLLETJU 2008

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2008 - I


Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2007

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2007

PRORAČUN OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2008

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejel na 12. seji dne 13.12.2007.


Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2008Priloženi dokumenti:

ODLOK o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2007-I

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2007

SPECIFIKACIJA PREVZETIH OBVEZNOSTI

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

POSEBNI DEL PRORAČUNA

    FINANČNI NAČRT OBČINE ILIRSKA BISTRICA

    FINANČNI NAČRT KRAJEVNE SKUPNOSTI

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2007 – 2010

    OBČINA ILIRSKA BISTRICA

    DRŽAVNE POMOČI

    KRAJEVNE SKUPNOSTI

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNAPROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA KMETOVALCEV V LETU 2007

OBRAZLOŽITEV NRP 2007- 2010

NAČRT NABAV IN GRADENJ V LETU 2007

NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA V LETU 2007

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2007

Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2006

 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2006

 


Rebalans proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2006 - I

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2006 - I

Specifikacija prevzetih obveznosti v naslednjih letih - rebalans I

Rebalans splošnega dela proračuna Občine Il.Bistrica

Finančni načrt po programski klasifikaciji - rebalans I

Obrazložitev rebalansa finančnega načrta Občine Il.Bistrica  za leto 2006 - I po programski klasifikaciji

Načrt razvojnih programov za obdobje 2006 - 2009 - rebalans I

Obrazložitev načrta razvojnih programov za obdobje 2006 - 2009

Zaradi prehoda proračuna na programsko klasifikacijo in primerljivosti so k zgoraj navedenim dokumentom priložene še naslednje priloge:

Rebalans finančnega načrta proračuna  po funkcionalni klasifikaciji zbir
Rebalans finančnega načrta proračuna  po funkcionalni klasifikaciji (Priloga 1)

Obrazložitev rebalansa I ( Priloga 2)

Načrt prodaje premoženja

Načrt nabav in gradenj

Načrt razvojnih programov po po funkcionalni klasifikaciji ( Priloga 3)

Načrt razvojnih programov - Državne pomoči

Zaključni račun Občine Ilirska Bistrica za leto 2005

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005

Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005

Zaključni račun finančnega načrta Občine Ilirska Bistrica zbir

Zaključni načrt finančnega načrta Občine Ilirska Bistrica

Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Ilirska Bistrica

Obrazložitev finančnega načrta Občine Ilirska Bistrica

Realizacija načrta prodaje premoženja Občine Ilirska Bistrica

Realizacija načrta nabav

Realizacija načrta delovnih mest

Izvedba načrta razvojnih programov

Izvedba načrta razvojnih programov državnih pomoči

Poročilo o izvedbi načrta razvojnih programov

Bilanca stanja na dan 31.12.2005

Obrazložitev bilance stanja


Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2006

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2006

Specifikacija prevzetih obveznosti Občine Ilirska Bistrica v naslednjih letih

Tabela Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2006

Finančni načrt Občine Ilirska Bistrica za leto 2006 - zbir

Finančni načrt Občine Ilirska Bistrica za leto 2006

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2006 obrazložitev

Finančni načrt Občine Ilirska Bistrica za leto 2006 obrazložitev

Načrt prodaje stvarnega premoženja Občine Ilirska Bistrica v letu 2006

Načrt nabav Občine Ilirska Bistrica v letu 2006

Načrt nabave zemljišč v letu 2006

Načrt delovnih mest Občine Ilirska Bistrica v letu 2006

Načrt razvojnih programov Občine Ilirska Bistrica za leto 2006

Načrt razvojnih programov Občine Ilirska Bistrica za leto 2006 - državne pomoči

Načrt razvojnih programov Občine Ilirska Bistrica za leto 2006 - obrazložitev


Rebalans proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-II

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-II

Specifikacija prevzetih obveznosti v naslednjih letih rebalans 2005-II

Obrazložitev odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-II

Načrt prodaje stvarnega premoženja Občine Ilirska Bistrica v letu 2005-II

Načrt delovnih mest Občine Ilirska Bistrica v letu 2005-II

Rebalans načrta nabav v letu 2005-II

Rebalans proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-II

Rebalans finančnega načrta Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-II - zbir

Rebalans finančnega načrta Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-II

Načrt razvojnih programov za obdobje 2005-2008 - rebalans 2005-II

Načrt razvojnih programov državne pomoči - rebalans 2005-II

Rebalans proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-I

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-I

Specifikacija prevzetih obveznosti v naslednjih letih rebalans 2005-I

Obrazložitev odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-I

Načrt prodaje stvarnega premoženja Občine Ilirska Bistrica v letu 2005-I

Rebalans načrta nabav v letu 2005-I

Rebalans proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-I

Rebalans finančnega načrta Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-I - zbir

Rebalans finančnega načrta Občine Ilirska Bistrica za leto 2005-I

Načrt razvojnih programov za obdobje 2005-2008 - rebalans 2005-I

Načrt razvojnih programov državne pomoči - rebalans 2005-I


Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2005

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2005

Specifikacija prevzetih obveznosti Občine Ilirska Bistrica v naslednjih letih

Tabela Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2005

Finančni načrt Občine Ilirska Bistrica za leto 2005 - zbir

Finančni načrt Občine Ilirska Bistrica za leto 2005

Proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2005 obrazložitev

Finančni načrt Občine Ilirska Bistrica za leto 2005 obrazložitev

Program izobraževanja kmetijstva v Občini Ilriska Bistrica v letu 2005

Načrt prodaje stvarnega premoženja Občine Ilirska Bistrica v letu 2005

Načrt nabav Občine Ilirska Bistrica v letu 2005

Načrt delovnih mest Občine Ilirska Bistrica v letu 2005

Načrt razvojnih programov Občine Ilirska Bistrica za leto 2005

Načrt razvojnih programov Občine Ilirska Bistrica za leto 2005 - državne pomoči

Načrt razvojnih programov Občine Ilirska Bistrica za leto 2005 - obrazložitev

ar©tur