Facebook

OŠ Pregarje

Osnovna šola Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje

Naslov: Pregarje 18, 6243 OBROV

Ravnateljica:  Mateja Maljevac, dipl.vzg.

 

Telefon: 05/7895-160, Fax: 05/7895-160

Telefon: 05/7896-003, 05/7896-004

E-mail:

 

Predstavitev zavoda:

Začetek šolstva na Pregarjah sega v leto 1875. Pouk je potekal v zasebnih hišah. Znano je, da se je poučevanje 1882 leta odvijalo v hiši Jožeta Dodiča (po domače pri Rejcu). Poučevali so predvsem duhovniki.

V šolskem letu 1919/20 je prišel v vas prvi poklicni učitelj. Leta 1927 so pričeli graditi šolsko poslopje in ga končali 1929. Do kapitulacije Italije so poučevali večinoma italijanski učitelji. Leta 1944 so šolsko stavbo Nemci požgali, vendar so jo zavedni domačini takoj po osvoboditvi obnovili in leta 1946 je bila v njej urejena že prva učilnica.

V letu 1958 je osnovna šola na Pregarjah postala popolna osemletka. Leta 1974/75 so šolo poimenovali po heroju Rudiju Mahniču - Brkincu in to ime nosi še danes.

V letih od 1980 do 1983 je v sklopu osnovne šole deloval vrtec, od leta 1983 do leta 2002 pa oddelek priprave na šolo.

V novembru 2002 je ponovno pričel delovati vrtec, in sicer en kombiniran oddelek.

V letu 2002/03 smo prešli s programom 1. razreda na 9-letno osnovno izobraževanje. S šolskim letom 2003/04 smo pričeli z uvajanjem programa 7. razreda 9-letne osnovne šole, v letu 2004/05 smo prvič uvajali program 9-letne osnovne šole v 8. razredu.

V lanskem šolskem letu smo uvajali 9-letno osnovno šolo v 9. razredu, program 8 - letne osnovne šole pa je potekal še v 4. in 5. razredu.

V letošnjem letu bomo izvajali program 9-letne OŠ v prvi triadi, v drugi triadi v 4. in 5. razredu in v tretji triadi. Program 8-letne OŠ pa bomo izvajali le še v 5. razredu.

Več o šoli in njenih dejavnostih lahko izveste na njeni spletni strani.

ar©tur