Facebook

Splošno

 

ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA je v sedanji obliki ustanovila Občina leta 1993, kot javni zavod za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju. Ob koncu leta 2006 so  v organizacijski strukturi Zdravstvenega doma naslednje d e j a v n o s t i:

  • splošna/družinska medicina (5 splošnih ambulant, ambulanta v socialnovarstvenem zavodu,  šolski dispanzer, antikoagulantna ambulanta, center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, preventiva in vzgoja)
  • nujna medicinska pomoč (urgentna ambulanta, nujni medicinski prevozi)
  • dispanzer za medicino dela prometa in športa
  • specialistične ambulante (ortoped)
  • zobozdravstvo (4 ambulante, zobotehnika, zobozdravstvena vzgoja)
  • patronažna služba (5 nosilcev)
  • laboratorij
  • RTG
  • reševalna služba (nenujni medicinski prevozi)
  • upravno-tehnične službe.

Informacije:

Centrala: 05 711 21 00

Faks: 05 711 21 01

Elektronska pošta: informacije@zdib.si

Spletna stran: http://www.zdib.si/ 

 

 

 

 

ar©tur