Facebook

OŠ Podgrad

Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad

Podgrad 99b

6244, Podgrad

ravnatelj: Milan Dekleva, univ.dipl.pedagog

 

telefon : 05-783-50-14 (centrala),

05-783-63-80 (ravnatelj)

e-mail:

 

Iz zgodovine:

Začetki šole segajo v leto 1873, ko so vaščani Podgrada, Račic, Podbež in Sabonj kupili pomožno stavbo Novega gradu (sodnija) za potrebe šole. Na prelomu stoletja je šolo obiskovalo okrog 320 učencev. Po drugi svetovni vojni je bila šola najprej štiri-razredna, nato sedemrazredna in 1950. leta je bila poleg osnovne šole ustanovljena nižja gimnazija, ki je imela tudi internat. 1958. leta se šola preimenuje v osemrazredno osnovno šolo, ki jo obiskuje nad 200 učencev. 1975. leta je bila izgrajena nova šola s telovadnico, ki je v letih 1978-1988 delovala kot celodnevna. V sklopu nove šole je bil organiziran tudi vrtec. Od 16. maja 1980 dalje se šola imenuje po rojaku iz Hrušice Rudolfu Ukoviču, ki je bil kot vodja upora v Radgoni, 27.maja 1918. ustreljen. V šolskem letu 1978/79 smo pričeli delovati kot celodnevna šola do konca šolskega leta 1987/1988.V šolskem letu 2002/2003 smo pričeli z izvajanjem programa devetletke v prvem razredu, v letu 2003/2004 pa tudi v sedmem razredu.

Ustanovitelj šole je Občina Ilirska Bistrca. Zadnji odlok o ustanovitvi je Občinski svet sprejel dne 26.aprila l997.

Več o šoli in njenih dejavnostih lahko izveste na njeni spletni strani.

ar©tur