Facebook

Vloge in obrazci

Cenjene občanke, občani in ostali uporabniki.

V nadaljevanju so zbrani upravni postopki, ki se vodijo po posameznih oddelkih v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica.

Stranke lahko oddajo vloge po pošti, v nabiralnik ob vhodnih vratih stavbe ali osebno v času poslovnega časa in sicer v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14. Stranke lahko vloge pošljejo tudi po elektronski pošti: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si

Poslovni čas sprejemne pisarne:

Ponedeljek, torek, četrtek, petek: 8.00 do 14.30

Sreda: 8.00 do 17.00


Oddelek za družbene dejavnosti
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo
Oddelek za gospodarstvo in finance
Urad župana
ar©tur